Kalendarium 3 listopada

Kalendarium: 3 listopada 1924 W wiosce Rawy, powiat makowski, urodził się ppor. Witold Borucki ps. „Dąb”, „Babinicz”, żołnierz Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendant XVI Okręgu NZW. 1946 W Janowicach, powiat bielski, grupa sierż. Ludwika Byrskiego ps. „Żbik” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” przeprowadziła akcję ekspropriacyjną […]

czytaj dalej