kalendarium NSZ 30 IX

Kalendarium 30 września

Kalendarium: 30 września 1911 W Nowym Jorku (USA) urodził się chor. Hieronim Rogiński ps. „Róg”, „Cień”, podoficer Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 1939 W Paryżu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Raczkiewicz powierzył gen. Władysławowi Sikorskiemu utworzenie nowego rządu. 1944 Zakończyły się walki powstańcze na warszawskim Żoliborzu. 1975 W Jarosławiu […]

czytaj dalej