kalendarium NSZ 6 XII

Kalendarium 6 grudnia

Kalendarium: 6 grudnia 1926 W Łapach, powiat białostocki, urodził się ppor. Tadeusz Mikołaj Narkiewicz ps. „Ciemny”, „Roja”, „Rymicz”, „Darwicz”, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendant Komend Powiatowych „Podhale” i „Mazur” NZW. 1941 W Poznaniu gestapo aresztowało Mścisława Frankowskiego, powstańca wielkopolskiego, działacza Stronnictwa Narodowego i współzałożyciela Narodowej Organizacji Bojowej. W dniu 20.03.1942 roku został zgilotynowany w więzieniu […]

czytaj dalej