kalendarium NSZ 6 VIII

Kalendarium 6 sierpnia

Kalendarium 6 sierpnia 1944 Sformowanie Kompanii Narodowych Sił Zbrojnych „Warszawianka” w składzie Zgrupowania „Chrobry II”. W chwili sformowania kompania liczyła 80 żołnierzy NSZ, wkrótce skład powiększył się do 130 żołnierzy. 1944 Ukraińska banda UPA pod dowództwem Włodzimierza Szczygielskiego ps. „Burłaki” napadła na mieszkańców Baligrodu, powiat leski, mordując 40 bezbronnych Polaków. 1945 W niemieckim Coburgu Brygada […]

czytaj dalej