kalendarium NSZ 6 I

Kalendarium 6 stycznia

Kalendarium: 6 stycznia 1941 Z więzienia na Pawiaku do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz Niemcy wywieźli Jana Mosdorfa, publicystę, prezesa Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, działacza: Obozu Wielkiej Polski, Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego. Za pomoc niesioną Żydom w obozie został rozstrzelany przez Niemców 11.10.1943 roku. 2017 W Warszawie zmarł por. Jerzy Henryk Nachtman ps. „Kazimierz Olecki”, […]

czytaj dalej