Kazimierz Karbowiak

Kazimierz Karbowiak – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więziony w Forcie VII w Poznaniu. Urodził się 30 stycznia 1922 roku w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie. Był stolarzem. Gdy wybuchła II wojna światowa miał 17 lat, więc nie został zmobilizowany. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki […]

czytaj dalej