Kazimierz Sobczak ps. „Świst”

Kazimierz Sobczak ps. „Świst” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więziony w Forcie VII w Poznaniu. Urodził się 27 stycznia 1902 roku w Marcinkowie Dolnym, powiat Żnin, pod zaborem pruskim. Niewiele wiemy o jego życiu przed wybuchem II wojny światowej. Wiemy, że zamieszkał w Poznaniu. Pracował na stanowisku ślusarz-tokarz w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych […]

czytaj dalej