Ksiądz Roman Archutowski.

Błogosławiony ksiądz Roman Archutowski

Ksiądz profesor Roman Archutowski urodził się 5 sierpnia 1882 roku w Karolinie koło Pułtuska. Po maturze wstąpił do warszawskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904 roku. W 1905 roku został skierowany na studia do Petersburga, gdzie znajdowała się jedyna pod rosyjskim zaborem wyższa uczelnia dla duchowieństwa katolickiego. Pracował w warszawskiej Kurii Metropolitarnej oraz był […]

czytaj dalej