Leon Langner

Leon Langner – lekarz, współpracownik Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 15 marca 1913 roku w Borówku, powiat poznański, pod zaborem pruskim. Po zdobyciu wykształcenia medycznego podjął pracę jako lekarz w Kórniku, gdzie zamieszkał. Nie wiemy, czy wziął udział w wojnie obronnej 1939 roku. Podczas II wojny światowej Wielkopolska, po zajęciu przez […]

czytaj dalej