Mieczysław Łoza

Mieczysław Łoza – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więziony w Forcie VII w Poznaniu. Urodził się w styczniu 1910 roku w Jasiniu, powiat poznański, pod zaborem pruskim. Zamieszkał w pobliskim Swarzędzu. Pracował jako czeladnik stolarski. Przed wybuchem II wojny światowej został powołany do służby wojskowo-policyjnej w żandarmerii. Do głównych zadań żandarmerii we wrześniu 1939 roku, oprócz […]

czytaj dalej