Jan Rybicki

Jan Rybicki – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, sympatyk Stronnictwa Narodowego. Urodził się 19 marca 1916 roku w Bochum, w zachodniej części II Rzeszy Niemieckiej (Zagłębie Ruhry). Po powrocie rodziny na ziemie polskie ukończył gimnazjum w Bydgoszczy. Zaangażował się w działalność na rzecz polskich organizacji katolickich. Zamieszkał w Poznaniu. Był sympatykiem założonego w 1928 roku Stronnictwa […]

czytaj dalej

Marian Jęczkowiak ps. „Księga”

Marian Jęczkowiak ps. „Księga” – uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, kierownik Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego. Urodził się 8 grudnia 1887 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Za zasługi na polu walki został awansowany do […]

czytaj dalej