Seweryn Charmaciński

Seweryn Charmaciński – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen. Urodził się 12 grudnia 1886 roku w Mieścisku, powiat Wągrowiec, pod zaborem pruskim. Mieszkał w Poznaniu. Pracował jako murarz. Później został zatrudniony w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu, czyli późniejszych Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (w skrócie ZNTK Poznań). W […]

czytaj dalej