Stanisław Lesiński

Stanisław Lesiński – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, uwięziony i skazany przez Niemców, później ślad po nim zaginął. Urodził się 2 maja 1890 roku w Szewcach, powiat Środa Wielkopolska, pod zaborem pruskim. Zamieszkał w Krzyżownikach, powiat Środa Wielkopolska, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. We wrześniu 1939 roku Wielkopolska, po zajęciu przez okupanta niemieckiego, została włączona do III […]

czytaj dalej