Zmarła mjr Maria Mirecka-Loryś ps. „Marta”

W Warszawie 29 maja 2022 roku, w wieku 106 lat, zmarła mjr Maria Mirecka-Loryś ps. „Marta” – oficer Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, działaczka Młodzieży Wszechpolskiej oraz polonijna. Pochodziła z patriotycznej rodziny, której członkowie związani byli ze Stronnictwem Narodowym i Młodzieżą Wszechpolską, a w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej […]

czytaj dalej
kpt Romuald Rajs ps Bury

Dotkliwe straty podziemia narodowego

Począwszy od 1 września 1939 roku narodowcy gremialnie zaangażowali się zarówno w obronę niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w walkę z okupantami niemieckim i sowieckim, a także w ochronę ludności cywilnej i rozpowszechnianie podziemnej prasy. W walce zbrojnej, w egzekucjach, w komunistycznych kazamatach traciło życie wielu wysokiej rangi cywilnych działaczy oraz oficerów podziemia narodowego z Narodowej […]

czytaj dalej

Kazimierz Odrobny

Kazimierz Odrobny – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, działacz Stronnictwa Narodowego i związków zawodowych, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się w maju 1904 roku w Kłodzisku, powiat Szamotuły, pod zaborem pruskim. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej (WSH) w Poznaniu. W okresie studiów został członkiem Korporacji Akademickiej Gedania Posnaniensis przy WSH. Był także działaczem założonego w 1928 […]

czytaj dalej

Stanisław Bajon

Stanisław Bajon – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, prowadził działalność wywiadowczą, stracony przez Niemców w 1942 roku. Urodził się 14 kwietnia 1887 roku w Błotnikach, powiat wolsztyński, pod zaborem pruskim. Prowadził gospodarstwo rolne, a po przeprowadzce do Poznania został zatrudniony jako robotnik w Zakładzie Oczyszczania Miasta. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa […]

czytaj dalej

Zygmunt Machowicz

Zygmunt Machowicz – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego. Urodził się 18 marca 1921 roku w Jaraczewie, powiat jarociński. Mieszkał w Poznaniu. Pracował jako sprzedawca. Był członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 18 lat, ale nie został zmobilizowany. W […]

czytaj dalej

Kazimierz Biały

Kazimierz Biały – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, powstaniec wielkopolski, działacz Stronnictwa Narodowego i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 16 lutego 1888 roku w Śmiglu, powiat kościański, pod zaborem pruskim. Był działaczem najstarszego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, propagującego sport, zdrowy styl życia i świadomość narodową. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. W walkach […]

czytaj dalej

Mieczysław Gutorski ps. „Zecer”

Mieczysław Gutorski ps. „Zecer” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego. Urodził się 5 lutego 1906 roku w Jaksicach, powiat inowrocławski, pod zaborem pruskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, a następnie pracował jako urzędnik finansowy. Został członkiem Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej. W […]

czytaj dalej
opór antyniemiecki

Opór antyniemiecki na ziemiach wcielonych do Rzeszy – Narodowa Organizacja Bojowa

Opór antyniemiecki na ziemiach wcielonych do Rzeszy – Narodowa Organizacja Bojowa Przedstawiciele Stronnictwa Narodowego w Wielkopolsce już w październiku 1939 r. przystąpili do organizowania antyniemieckiego oporu od Pomorza aż po Śląsk. W ślad za tym Niemcy przystąpili do intensywnej infiltracji i niszczenia wielkopolskiego Podziemia. Po wkroczeniu Niemców ludność wielkopolski spotkał najtragiczniejszy w jej dziejach los. […]

czytaj dalej

Stefan Lisiak

Stefan Lisiak – harcerz, żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, więziony w Forcie VII w Poznaniu. Urodził się 14 stycznia 1922 roku w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie. Wstąpił w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), prężnej organizacji młodzieżowej, która w Polsce pod koniec lat 30. XX wieku liczyła ponad 200 000 […]

czytaj dalej

Józef Kaczmarek ps. „Korek”

Józef Kaczmarek ps. „Korek” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, członek Stronnictwa Narodowego, więziony w Forcie VII w Poznaniu. Urodził się w 10 stycznia 1900 roku w Budach, powiat krotoszyński, pod zaborem pruskim. W Poznaniu ukończył gimnazjum i podjął pracę jako urzędnik biurowy w poznańskiej Fabryce Opon Samochodowych i Rowerowych „Stomil”, prężnie rozwijającej się polskiej firmie […]

czytaj dalej