Wojciech Jankowski

Wojciech Jankowski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 23 kwietnia 1917 roku w Poznaniu, pod zaborem pruskim. Przed wojną mieszkał w Poznaniu i pracował jako kierowca. W dniu 10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Wielkopolska została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język […]

czytaj dalej