twierdza lublin

Twierdza Lublin – relacja ze szkolenia proobronnego z postaw strzeleckich

Aktualności

W dniu 14 czerwca 2022 roku na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Budowlanych odbyło się szkolenie proobronne z postaw strzeleckich w ramach akcji „Twierdza Lublin”. Szkolenie przeprowadzili licencjonowani instruktorzy z Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Pod okiem instruktorów uczestnicy, z atrapami broni, ćwiczyli różne postawy strzeleckie m.in.: stojącą, klęczącą i leżącą. W szkoleniu wzięli udział głównie młodzi ludzie, którzy interesują się militariami, ale też i tacy, którzy pierwszy raz trzymali w rękach „brońˮ.

Celem inicjatywy „Twierdza Lublin” jest podniesienie poziomu umiejętności proobronnych i strzeleckich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Powszechna gotowość do obrony, posiadane umiejętności i wysokie morale społeczeństwa są skutecznym środkiem odstraszania dla potencjalnego agresora. Poprzez otwarte szkolenia, podnoszenie umiejętności proobronnych i organizację ludzi gotowych bronić swoich domów i rodzin, chcemy podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Chcemy nauczyć uczestników szkoleń podstawowych nawyków, które pomogą im w niesieniu pomocy poszkodowanym i we współpracy z Wojskiem Polskim w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego.

Organizatorami inicjatywy „Twierdza Lublin” są: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ i Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Partnerami akcji są Fundacja im. Kazimierza Wielkiego i Zespół Szkół Budowlanych.

Relacje mediów:

fot. Łukasz Kaczanowski, źródło: Kurier Lubelski