Uroczystości 75. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych

Inicjatywy ZŻNSZ

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych serdecznie zaprasza na Uroczystości 75. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, które odbędą się w Warszawie w dniu 11.08.2019 r.

Plan ogólnopolskich uroczystości:
 

10:00 – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15, Warszawa (50 min.)12:00 – Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Plac Józefa Piłsudskiego, Warszawa (1 godz.)

– przemówienia

– Apel Pamięci, salwa honorowa

– złożenie wiązanek

14:30 – Uroczystości w Centrum Konferencyjnym MON, ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa (3 godz.)

– Modlitwa NSZ

– przywitanie zaproszonych gości

– przemówienia zaproszonych gości

– ceremonia wręczenia odznaczeń

– prelekcja historyka Leszka Żebrowskiego

– koncert patriotyczny

– catering

Rys historyczny: Oddziały partyzanckie Akcji Specjalnej NSZ z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego skoncentrowano w powiecie Opatów. W dniu 11.08.1944 dowództwo nad skoncentrowanymi oddziałami NSZ, z których powołano Brygadę Świętokrzyską objął mjr/płk Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”.

Zadaniem Brygady Świętokrzyskiej była realizacja programu polityczno-militarnego NSZ, czyli jak najwcześniejsze, wraz z cofaniem się frontu wschodniego na teren rdzennej Rzeszy Niemieckiej, opanowanie terenów po Odrę i Nysę Łużycką i ustanawianie tymczasowej polskiej administracji, aby jeszcze przed konferencją pokojową kończącą wojnę ten obszar znalazł się w całości pod polskim panowaniem.

W grudniu 1944 Brygada liczyła 822 ludzi, w większości słabo wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy. Uzbrojenie zdobywano w walkach z Niemcami i sowietami. W wyniku ofensywy Armii Czerwonej w styczniu 1945 Brygada rozpoczęła marsz przez Śląsk do Protektoratu Czech i Moraw, zawieszając czasowo działania przeciwko Niemcom. Podczas marszu na zachód do Brygady przyłączały się grupy Polaków zbiegłych z robót przymusowych, jeńcy z oflagów i stalagów (w tym grupa podchorążych z powstania warszawskiego) oraz pojedyncze osoby innych narodowości, w tym Żydzi. W maju 1945 roku jednostka liczyła już 1417 ludzi. Od 5 maja 1945 roku, po nawiązaniu kontaktów z 3. Armią Amerykańską, Brygada Świętokrzyska NSZ wznowiła działania zbrojne przeciwko Niemcom.

W dniu 5 maja 1945 r. żołnierze Brygady Świętokrzyskiej wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny Holleischen (filia KL Flossenbürg) w Holiszowie k. Pilzna. Oswobodzili około 1000 kobiet: 400 Francuzek, 280 Żydówek, 167 Polek, Czeszki, Holenderki, Belgijki, Rumunki, Jugosłowianki, Włoszki, Ukrainki, Rosjanki i kobiety innych narodowości.

Niemiecka obsługa obozu z SS planowała likwidację więźniarek pochodzenia żydowskiego przed nadejściem wojsk amerykańskich. Niemcy oddzielili je od pozostałych więźniarek innych narodowości, zamknęli w oddzielnym baraku, a drzwi i okna zabili deskami. Obsługa obozu podłożyła pod barak substancje łatwopalne i czekała na rozkaz podłożenia ognia, żeby spalić Żydówki żywcem. Dobrze przeprowadzony atak Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych ocalił wszystkie więźniarki, żadna nie zginęła. Straty własne Brygady NSZ wynosiły 2 rannych.

Oprócz wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie, Brygada Świętokrzyska oswobodziła około 6.000 cudzoziemskich robotników przymusowych, których Niemcy zmuszali do niewolniczej pracy w swoich zakładach przemysłowych w okolicy Holiszowa.

Żołnierze z BŚ NSZ rozbijali niemieckie jednostki wojskowe na terenie Czech. Na przykład wzięli do niewoli sztab jednego z korpusów niemieckich, a następnie przekazali jeńców Amerykanom. Żołnierze NSZ likwidowali organizowane przez Niemców zasadzki na zbliżających się żołnierzy amerykańskich. Amerykanie w dowód wdzięczności zezwolili żołnierzom Brygady Świętokrzyskiej na noszenie na swoich mundurach naszywki 2. Dywizji Piechoty Armii Amerykańskiej „Indian Head” i po wojnie nie zgodzili się z żądaniem Stalina, na wydanie mu żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Po zakończeniu II wojny światowej Brygada Świętokrzyska NSZ została rozformowana, a jej żołnierze w większości podjęli służbę w Kompaniach Wartowniczych przy Armii USA na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Po ograniczaniu liczebności Kompanii Wartowniczych pod koniec lat 40-tych, żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ kontynuowali służbę na rzecz niepodległości Polski. Zostali przeniesieni na terytorium Francji, gdzie w porozumieniu z rządem francuskim założyli organizację „Ogniwo” i kontynuowali szkolenia wojskowe na poligonach francuskich. Utrzymywali gotowość bojową na wypadek przekształcenia się „zimnej wojny” w „gorącą”. Ich przeznaczeniem miało być wylądowanie na ziemiach polskich ze spadochronami, jak cichociemni w czasie II wojny światowej, i stanie na czele walk na tyłach wojsk sowieckich, aż do całkowitego wyzwolenia ziem polskich z sił okupanta sowieckiego.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych od 5 lat organizuje cyklicznie uroczystości upamiętniające wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez Brygadę Świętokrzyską NSZ. Wyzwolenie obozu dobitnie pokazuje, jaki był faktyczny stosunek Polskiego Państwa Podziemnego do niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckiej polityki holokaustu. Uważamy, że szczególnie w dzisiejszych czasach przypominanie o tym fakcie jest potrzebne i powinno stać się jednym z elementów oficjalnej polskiej polityki historycznej. Współdziałanie w walce polskich żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej NSZ z żołnierzami amerykańskimi z 3. Armii USA gen. George Pattona jest jedynym takim przypadkiem w Polskim Państwie Podziemnym i warto go przypominać i wiedzę o nim upowszechniać.

Uroczystości 75. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej NSZ będą prawdopodobnie ostatnią rocznicą, w której będą mogli licznie uczestniczyć ostatni żyjący żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Stan zdrowia, odległości i wiek kombatantów nie pozwala im na częsty udział w uroczystościach. Uroczystość będzie wyjątkową okazją do upamiętnienia wysiłku żołnierzy NSZ w walce o odzyskanie przez Polskę suwerenności.