Uroczystości 76. rocznicy rozbicia aresztu PUBP w Krasnosielcu

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ
W nocy z 1 na 2 maja 1945 r. oddział por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” uwolnił z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnosielcu czterdziestu dwóch żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przeznaczonych do wywiezienia w głąb Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Rozkaz uwolnienia więźniów wydał kapitan Stanisław Borodzicz ps. „Wara” – szef Sztabu Okręgu II NSZ Mazowsze Północ. Podczas akcji zginął jeden z żołnierzy NSZ, por. Julian Henryk Pszczółkowski ps. „Myśliwiec” i pięciu funkcjonariuszy UB i MO.

76 lat później, w dniu 1 maja 2021 r. ,w Krasnosielcu odbyły się uroczystości upamiętniające tę brawurową akcję podziemia narodowego. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w kościele pw. św. Jana Kantego w Kranosielcu, której przewodniczył ks. kan. Andrzej Mikucki. Druga część uroczystości odbyła się przy budynku dawnego aresztu PUBP, na froncie którego znajdują się tablice poświęcone bohaterom tamtych zdarzeń. Po przemowie prezesa Okręgu Mazowieckiego Lesława Gierczuka i modlitwie poprowadzonej przez ks. Andrzeja Mikuckiego nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy.

Na zakończenie uroczystości grupa uczestników udała się na cmentarz w Przasnyszu, by wraz z rodziną Juliana Henryka Pszczółkowskiego, jedynego poległego podczas akcji żołnierza NSZ, pomodlić się przy jego symbolicznym grobie.

W uroczystości wzięli udział: dowódca i żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, wójt i przedstawiciele gminy Krasnosielc, członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy NSZ, Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Grupa Edukacji Historycznej „Reduta Kurpiowska”, 27. Krasnosielcka Drużyna Starszoharcerska „Niepokorni”, rodziny Żołnierzy
Wyklętych. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze sztandarami: Zarządu Głownego Związku Żołnierzy NSZ, d. Koła Krasne Związku Żołnierzy NSZ, Armii Krajowej Koła Troszyn. Kwiaty w imieniu Związku Żołnierzy NSZ złożył prezes Zarządu Głównego Karol Wołek.

Organizatorami uroczystości był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki i Parafia św. Jana Kantego w Krasnosielcu. Partnerem wydarzenia była Gmina Krasnosielc, której wójt zapewnił zabezpieczenie wydarzenia z pomocą straży pożarnej i policji. Radio Nadzieja objęła wydarzenie patronatem medialnym.