Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Toruniu

Aktualności

W dniu 1 marca 2023 roku mieszkańcy Torunia uczcili  pamięć bohaterów powstania antykomunistycznego, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli walkę z sowieckim okupantem.

Żołnierze Wyklęci pragnęli niepodległej ojczyzny, a nie kraju rządzonego przez komunistów i zależnego od Związku Sowieckiego. Ścigani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, sowieckiego NKWD, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ginęli w nierównej walce. Byli więzieni, torturowani, fałszywie oskarżani, skazywani na śmierć, ale nie poddawali się. Pamięć o nich miała na zawsze zostać pohańbiona i zakłamana. Jednak my poznajemy ich życiorysy, ich walkę i nie damy zaginąć wartościom, którymi się kierowali.

W Toruniu uroczystości odbyły się pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w alei Solidarności. Udział w nich wzięło Wojsko Polskie, władze miasta, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz liczna rzesza młodzieży i mieszkańców. Na wstępie dowódca Garnizonu Toruń płk Remigiusz Zieliński przyjął meldunek od dowódcy pododdziału reprezentacyjnego. Orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy, a zgromadzeni go odśpiewali. Prezydent Torunia Michał Zaleski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił wagę walki Żołnierzy Wyklętych dla polskiej pamięci i tożsamości narodowej. Następnie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, żołnierze oddali salwę honorową. Odczytano apel pamięci. Licznie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Zapalono znicze.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na uroczystości reprezentowali: Alicja Siałkowska członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Witold Kowalewski, syn mjr Marii Kowalewskiej ps. „Myszka” z Samodzielnego Batalionu NSZ im. Brygadiera Mączyńskiego. Sztandar Koła Toruń ŚZŻAK wystawili Strzelcy z JS 1909 ZS „Strzelec” JP.