Uroczystości pogrzebowe kpt. Franciszka Szmurło ps. „Grudzień”

Aktualności Wspomnienia

W dniu 2 kwietnia w Brańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe kpt. Franciszka Szmurło ps. „Grudzień”. Związek Żołnierzy NSZ reprezentowały dwa poczty sztandarowe – Okręgu Łomża i Okręgu Białystok oraz przedstawiciele Zarządu Głównego: Dariusz Syrnicki i Izabela Strojek. Życiorys kapitana przybliżył prezes Okręgu Białystok Mieczysław Korzeniewski.

Franciszek Szmurło ps. „Grudzień” (18.06.1923–31.03.2022) – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych na terenach gmin Brańsk i Bielsk Podlaski. W oddziale NSZ przekazywał meldunki, transportował broń, żywność oraz środki opatrunkowe. W swoim domu przechowywał rannych partyzantów, udzielając im pierwszej pomocy medycznej. Udzielał również schronienia Żydom. Po nadejściu władzy komunistycznej w 1945 roku wziął udział w rozbiciu posterunku Milicji Obywatelskiej w Brańsku i odbiciu magazynu zbożowego oraz przekazaniu zrabowanego ziarna poszkodowanym rolnikom. W czerwcu 1947 roku aresztowany został przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W dniu 7 sierpnia 1947 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku skazany został za działalność niepodległościową na 6 lat więzienia. Wyrok odbywał m.in. w więzieniu w Białymstoku oraz jako przymusowy górnik w kopalni „Pokój” w Bytomiu. W dniu 26 listopada 1952 roku został zwolniony warunkowo po odbyciu 5 lat i 3 miesięcy zasądzonego wyroku. Po przemianach ustrojowych w latach 90. XX wieku był mocno zaangażowany w działalność w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kraju oraz w Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Działając wspólnie z Teofilem Półtorakiem, upamiętniał towarzyszy broni z NSZ, którzy polegli w bitwie pod Bodakami. Wynikiem tej współpracy było odsłonięcie pamiątkowej tablicy żołnierzy NSZ poległych w bitwie pod Bodakami.

Za swoje zasługi odznaczony został: Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem 75-lecia NSZ, Krzyżem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.