Uroczystości pogrzebowe płk. Zygmunta Goławskiego

Aktualności

W dniu 13 marca 2021 r. w Siedlcach pożegnaliśmy płk. Zygmunta Goławskiego ps. „Sokół II” – żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, więźnia łagrów syberyjskich, wieloletniego działacz opozycji antykomunistycznej, członka Konfederacji Polski Niepodległej, Kustosza Pamięci Narodowej, Honorowego Obywatela Miasta Siedlce, współzałożyciela i wieloletniego prezes Okręgu Podlasie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz członka Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

przeczytaj życiorys płk. Zygmunta Goławskiego

Uroczysta msza pogrzebowa została odprawiona w Katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach. Przewodniczył jej bp. Kazimierz Gurda, a jednym z celebransów był o. Mieczysław Sołowiej SJ. W mszy, obok licznie zgromadzonej rodziny, uczestniczyli przedstawiciele wojska, władz państwowych, samorządowych, społecznych oraz poczty sztandarowe. Obsadę pocztu sztandarowego Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ stanowili żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas mszy przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej odczytał decyzję Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o awansie pośmiertnym mjr. Zygmunta Goławskiego na stopień pułkownika.

Płk Zygmunt Goławski spoczął na cmentarzu przy ulicy Piaskowej. W imieniu Związku Żołnierzy NSZ kwiaty złożyła sekretarz Zarządu Głównego Izabela Strojek. W imieniu Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy NSZ kwiaty złożył o. Mieczysław Sołowiej SJ. W imieniu Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ kwiaty złożyła sekretarz Zarządu Głównego Izabela Strojek.