Mjr Wacław Czermiński ps. „Olgierd Mirski”.

Ustaliliśmy personalia Komendanta Okręgu V Kieleckiego NSZ

Aktualności

Komendant Okręgu V Kieleckiego Narodowych Sił Zbrojnych był znany do tej pory tylko z konspiracyjnego pseudonimu lub kilku konspiracyjnych nazwisk. Historycy nie znali personaliów tego oficera, który w dniu 11 sierpnia 1944 roku, wydał rozkaz o utworzeniu na terenie jego Okręgu dużej jednostki taktycznej o nazwie Brygada Świętokrzyska NSZ.

W czasie okupacji używał pseudonimu „Olgierd Mirski” oraz innych nazwisk: Rogowski Walerian, Rogowski Roman, Rogowski Antoni, Wacław Rogiński, Podchowicz czy pseudonimu „Kordian”. Dzięki pracy trzech badaczy podziemia narodowego: Tomasza Rzepy, Leszka Żebrowskiego i Mariusza Warachima udało się ustalić personalia tego oficera, a także kilka faktów biograficznych.

Prawdziwe nazwisko komendanta Okręgu V Kieleckiego NSZ to Wacław Stanisław Czermiński, syn Antoniego i Julianny z domu Ługowskiej. Urodził się 20 września 1907 roku w Jeżewie na Mazowszu, powiat płoński, jako najstarszy syn z siedmiorga dzieci państwa Czermińskich. W okresie międzywojennym był oficerem Wojska Polskiego, w 1939 roku w stopniu majora artylerii. W NSZ pełnił funkcję komendanta Okręgu Kieleckiego. W czasie wojny mieszkał w Kielcach przy ulicy Żytniej 24. Po 1945 roku wyjechał do Gdańska. Zamieszkał przy ulicy Krowoderskiej 11. Zmarł 17 czerwca 1948 roku, jako pacjent szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Kościanie, na terenie Wielkopolski. Został pochowany na cmentarzu w Kościanie. Przyczyny śmierci badamy. Wiemy, że był ścigany przez UB. Czy zmarł śmiercią naturalną? Czy może do śmierci mjr. Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski” przyczynili się komuniści? Barbara Skarbek-Szacka, wdowa po dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ płk. Antonim Szackim ps. „Bohun”, pamięta naszego bohatera jako opanowanego, starszego oficera.

Na nagrobku komendanta Okręgu V Kieleckiego NSZ mjr. Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski” wyryto napis:

Oficer Wojska Polskiego II RP

Żołnierz Armii Podziemnej

Grobowiec mjr. Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski”.
Grobowiec mjr. Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski”.