Mjr Wacław Czermiński ps. „Olgierd Mirski”.

Ustaliliśmy personalia Komendanta Okręgu V Kieleckiego NSZ

Aktualności

Komendant Okręgu V Kieleckiego Narodowych Sił Zbrojnych był znany do tej pory tylko z konspiracyjnego pseudonimu lub kilku konspiracyjnych nazwisk. Historycy nie znali personaliów tego oficera, który w dniu 11 sierpnia 1944 roku, wydał rozkaz o utworzeniu na terenie jego Okręgu dużej jednostki taktycznej o nazwie Brygada Świętokrzyska NSZ.

W czasie okupacji używał pseudonimu „Olgierd Mirski” oraz innych nazwisk: Rogowski Walerian, Rogowski Roman, Rogowski Antoni, Wacław Rogiński, Czerwiński, Podchowicz czy pseudonimu „Kordian”. Dzięki pracy badaczy podziemia narodowego: dr. Rafała Sierchuły a także Leszka Żebrowskiego i Mariusza Warachima udało się ustalić personalia tego oficera, a także kilka faktów biograficznych.

Prawdziwe nazwisko komendanta Okręgu V Kieleckiego NSZ to Wacław Stanisław Czermiński, syn Antoniego i Julianny z domu Ługowskiej. Urodził się 20 września 1907 roku w Jeżewie na Mazowszu, powiat sierpecki, jako najstarszy syn z siedmiorga dzieci państwa Czermińskich. W okresie międzywojennym był oficerem Wojska Polskiego, przed 1939 roku w stopniu kapitana był wykładowcą w Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu. Już w 1939 r.w Kielcach był organizatorem struktur OW ZJ. W NSZ pełnił funkcję komendanta Okręgu Kieleckiego. W czasie wojny mieszkał w Kielcach przy ulicy Żytniej 24. Pracował tam jako dozorca .W 1942 r. awansowany na stopień majora a w 1944 r . na ppłk NSZ.Przez cały ten okres nie został zdekonspirowany. Po 1945 roku wyjechał do Gdańska. Zamieszkał przy ulicy Krowoderskiej 11. Zmarł 17 czerwca 1948 roku, jako pacjent szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Kościanie, na terenie Wielkopolski. Został pochowany na cmentarzu w Kościanie. Przyczyny śmierci badamy. Oficjalna wersja śmierci to samobójstwo na skutek depresji (akt zgonu). Wiemy, że był ścigany przez UB. Czy może do śmierci ppłk Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski” przyczynili się komuniści ? Barbara Skarbek-Szacka, wdowa po dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ płk. Antonim Szackim ps. „Bohun”, pamiętała naszego bohatera jako opanowanego, starszego oficera.

Na nagrobku komendanta Okręgu V Kieleckiego NSZ ppłk Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski” wyryto napis:

Oficer Wojska Polskiego II RP

Żołnierz Armii Podziemnej

Grobowiec mjr. Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski”.
Grobowiec ppłk Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski”.