V Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”

Patronaty ZŻNSZ

Zapraszamy do udziału w V Rajdzie Pieszym im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”, który odbędzie się w Janowie Lubelskim w dniu 9 listopada 2019 r. (sobota).

Zgłoszenia uczestników Rajdu: rejestracja pod nr tel.: 510-252-105 Wojciech Rowiński lub e-mail: fundacja.fkw@gmail.com

Rajd został dofinansowany ze środków zbiórki publicznej Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

Współorganizatorami wydarzenia są: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ.

Plan V Rajdu Pieszego im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” :
7.30 – wyjazd z Placu Zamkowego w Lublinie;
7.45 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci na mogile-pomniku przy ul. Unickiej w Lublinie, gdzie nasz bohater został potajemnie pogrzebany przez zbrodniarzy komunistycznych;
10.00 – zbiórka uczestników Rajdu w Janowie Lubelskim na rynku przy obelisku Narodowych Sił Zbrojnych;
– odwiedzenie kościoła pw. Jana Chrzciciela, w którym znajduje się tablica poświęcona NSZ;
– odwiedzenie leśnych mogił trzech żołnierzy NSZ poległych w potyczce z Niemcami w 1943 i 1944 r. oraz wysłuchanie prelekcji historyków;
– odwiedzenie domu rodzinnego kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” w Janowie Lubelskim i połączenie się telefoniczne z siostrą kpt. Wincentego Sowy;
14.00 – ognisko z kiełbaskami;
– test wiedzy o Żołnierzach Wyklętych z nagrodami;
– prelekcja historyczna;
– szkolenie z zielonej taktyki;
– ciepły posiłek;
16.00 – zakończenie Rajdu i powrót do Lublina.

Elementy Rajdu gwarantowane przez organizatora:
– odwiedzenie miejsc pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym w Janowie Lubelskim i okolicy w ramach Rajdu o długości ok. 11 km;
– elementy zielonej taktyki;
– kiełbaski z ogniska.

Na V Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” należy zaopatrzyć się w:
– wygodne, nieprzemakalne obuwie turystyczne;
– wygodne, ciepłe i nieprzemakalne ubranie (możliwość zabrudzenia uniformu);
– plecak.

Kpt. Wincenty Sowa ps. „Vis” (1914–1944) był oficerem Wojska Polskiego i Narodowych Sił Zbrojnych, twórcą konspiracji narodowej w Janowie Lubelskiem i okolicach w czasie II wojny światowej. Na bazie zorganizowanej przez siebie siatki konspiracyjnej stworzył oddział partyzancki, którym dowodził w czasie okupacji niemieckiej. Po wkroczeniu okupanta sowieckiego został aresztowany i był brutalnie torturowany przez komunistów na Zamku Lubelskim. Pomimo tortur, nikogo nie wydał okupantowi. Został zamordowany na Zamku Lubelskim, a jego rodzina doznała prześladowań i represji. Dzięki jego heroicznej postawie podczas uwięzienia na Zamku kilkaset rodzin z Janowa Lubelskiego uniknęło śmierci i prześladowań. Wincenty Sowa ps. „Vis” jest bohaterem, któremu zawdzięczają swoje życie całe patriotyczne rodziny z Janowa Lubelskiego i okolic.