Walenty Leśny

Życiorysy

Walenty Leśny – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, uczestnik I wojny światowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.

Urodził się 12 lutego 1889 roku w Rostarzewie, powiat wolsztyński, pod zaborem pruskim. Od 1907 roku mieszkał na terenie Westfalii w zachodniej części II Rzeszy Niemieckiej. Podczas I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Po powrocie z frontu przeniósł się do Wielkopolski. W 1919 roku zamieszkał w Poznaniu, gdzie przez 12 lat prowadził karczmę. Później podjął pracę na stanowisku magazyniera w fabryce H. Cegielski – Poznań (HCP), produkującej pojazdy szynowe.

10 września 1939 roku Niemcy zajęli Poznań. Niemal natychmiast okupant niemiecki rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Wielkopolska została włączona do Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Zakłady HCP zostały przejęte przez niemiecki koncern zbrojeniowy Deutsche Waffen und Munitionsfabriken. Pod nazwą DWM Posen produkowały tabor na potrzeby wojenne III Rzeszy Niemieckiej.

Pod okupacją Polacy szybko zaczęli organizować konspirację. W dniu 16 listopada 1939 roku działacze Stronnictwa Narodowego (SN) powołali konspiracyjną organizację wojskową – Narodową Organizację Bojową (NOB). Walenty Leśny zaangażował się w działalność ruchu oporu. Jesienią 1940 roku został zaprzysiężony do NOB na terenie Obwodu Żabikowo. Był żołnierzem „piątki” Ludwika Chudziaka.

Niemieckie gestapo intensywnie rozpracowywało polski ruch oporu. Na skutek dekonspiracji i zwerbowania w NOB agentów organizacja została rozbita. Pierwsze aresztowania miały miejsce w grudniu 1940 roku. Walenty Leśny został aresztowany przez gestapo i osadzony w poznańskim Forcie VII, a później w niemieckim więzieniu w Szamotułach. Fort VII był pierwszym obozem koncentracyjnym utworzonym przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich. Na terenie Wielkopolski był największym ośrodkiem eksterminacji polskiej ludności cywilnej. Był także pierwszym obozem, w którym Niemcy w testowej komorze gazowej użyli gazu do masowego mordowania Polaków.

W dniu 9 marca 1942 roku niemiecki Wyższy Sąd Rejonowy w Poznaniu (OLG Posen) na sesji wyjazdowej w Szamotułach skazał Walentego Leśnego na 6 lat obozu karnego. Został osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen. Otrzymał numer obozowy 19570. Zmarł w obozie 31 marca 1943 roku. Miał 54 lata.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek