Walne Zebranie Delegatów NSZ 2021 r

Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy NSZ – 13.11.2021 r.

Aktualności
W dniu 13 listopada 2021 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Delegaci z całej Polski wybrali nowe władze na kolejną 3-letnią kadencję.

Do nowych władz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zostali wybrani:

Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ:
Karol Wołek – Prezes
Mariusz Charubin – Wiceprezes
Lesław Gierczuk – Wiceprezes
Aleksandra Bierzyńska – Skarbnik
dr Izabela Strojek – Sekretarz
Rafał Korzeniewski
Alicja Siałkowska
Dariusz Syrnicki
Ireneusz Pająk

Rada Naczelna Związku Żołnierzy NSZ:
płk Antoni Olbromski ps. „Tolek” (AK/NSZ)
kpt. Leszek Zabłocki ps. „Jola” (ZJ)
ppor. Edward Ciupak ps. „Mały” (NSZ/NZW/WiN)
Leopold Dmochowski ps. „Sęk” (NZW)
Mieczysław Korzeniewski
Grzegorz Kozak
Bogdan Ścibut
Łukasz Suchanowski

Główna Komisja Rewizyjna Związku Żołnierzy NSZ:
Beata Wolska
Rafał Prost
Damian Kowalewski

Główny Sąd Koleżeński Związku Żołnierzy NSZ:
Krzysztof Pecura – Przewodniczący
Stanisław Dobrowolski – Wiceprzewodniczący
Janusz Niewiarowski – Sekretarz
Zbigniew Łukaszewski
Janusz Rybiński

Nowo wybranym władzom gratulujemy i życzymy wielu sił i wytrwałości w wypełnianiu podjętych obowiązków w walce o Wielką Polskę.