Wizyta u mjr. Zbigniewa Kryńskiego ps. „Rekin”

Aktualności Życiorysy

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przedstawiciel Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Jerzy Mitschke odwiedził 101-letniego mjr. Zbigniewa Kryńskiego ps. „Rekin” – dowódcę 63-osobowego oddziału NSZ operującego w rejonie Siemiatycz. W ramach dowodu pamięci zasłużony weteran walk o niepodległość RP otrzymał biało-czerwone kwiaty oraz opaskę NSZ. Ponad stuletni kombatant podzielił się swoimi wspomnieniami z walki przeciw komunistom po II wojnie światowej.

Zbigniew Kryński urodził się 1 maja 1921 roku we wsi Smarklice, powiat siemiatycki. W dniu 10 września 1939 roku wstąpił jako ochotnik do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga. Wziął udział w bitwie Wojska Polskiego z Niemcami pod Kockiem (2–5.10.1939). Po kapitulacji SGO „Polesie” powrócił do rodzinnego domu w Smarklicach i zaangażował się w działalność konspiracyjną. W grudniu 1940 roku został zaprzysiężony do oddziału Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej (Ośrodek Drohiczyn). Od 1943 roku uczestniczył w akcjach dywersyjnych i bojowych przeciw okupantowi niemieckiemu. Latem 1944 roku wziął udział w akcji „Burza”. Między innymi w lipcu 1944 roku brał udział w bitwie przeciw Niemcom na odcinku Siemiatycze–Ciechanowiec. Jako zastępca dowódcy plutonu AK wziął udział w rozbiciu oddziału SS w miejscowości Arbasy.

Pod koniec 1944 roku, już podczas okupacji sowieckiej, zorganizował 60-osobowy oddział, który podlegał dowództwu Narodowych Sił Zbrojnych. Por. Zbigniew Kryński ps. „Rekin” dowodził m.in. akcją zdobycia magazynu zbożowego w Drohiczynie. W dniu 11 maja 1945 roku oddział NSZ por. „Rekina”, współpracując z oddziałem Armii Krajowej Obywatelskiej ppor. Teodora Śmiałowskiego ps. „Szumny”, zdobył koszary Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Siemiatyczach. Wziął do niewoli 80 żołnierzy KBW, których rozbroił i puścił wolno. Już następnego dnia (12.05.1945) pod Ostrożanami nad Bugiem rozbroił 200-osobową grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i KBW z Białegostoku. Do września 1945 roku walczył przeciw komunistycznym oddziałom NKWD, UB i KBW na terenie powiatu siemiatyckiego. Pod koniec lata rozpoczął przygotowania do rozwiązania oddziału NSZ, zabezpieczając podległych sobie żołnierzy m.in. w niezbędne dokumenty. We wrześniu 1945 roku oddział rozwiązał.

Por. Zbigniew Kryński ps. „Rekin” ujawnił się 29 września 1945 roku w Warszawie, po czym wyjechał na Ziemie Odzyskane do Szczecina. Został aresztowany przez funkcjonariuszy UB pod koniec grudnia 1946 roku. Do połowy 1947 roku przetrzymywany był w areszcie WUBP w Szczecinie. Od 1992 roku jest aktywnym działaczem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. W latach 90. XX wieku był współfundatorem sztandaru Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy NSZ.

Mjr Zbigniew Kryński ps. „Rekin” w uznaniu zasług odznaczony został: Medalem za Udział z Wojnie Obronnej 1939, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem 75-lecia NSZ.