Wspieramy kombatantów

Patronaty ZŻNSZ

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy ze Związkiem Żołnierzy NSZ organizuje akcję „Wsparcie dla Kombatantów w czasie epidemii”. Akcja jest realizowana ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W obecnym czasie niezmiernie ważne jest wsparcie kombatantów, którzy zmagają się z izolacją, samotnością oraz poczuciem zagrożenia w związku z byciem w grupie podwyższonego ryzyka. W dobie kryzysu gospodarczego, ale również społecznego, istotnym jest utrzymywanie istniejących i budowanie nowych więzi międzyludzkich, opartych na wzajemnym poszanowaniu i wspieraniu tych, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. W ramach akcji przegotowujemy w Lublinie 230 paczek ze wsparciem dla kombatantów NSZ, NZW, NOW i 27. WDP AK i rozwieziemy po całej Polsce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia akcji przez:

– przygotowanie listów z życzeniami i słowami otuchy dla kombatantów – nie każdy kombatant dobrze znosi izolację (listy należy dostarczyć do Fundacji lub przesłać pocztą na adres Fundacja im. Kazimierza Wielkiego do dnia 1.06.2020 r.);

– składanie 230 przyłbic ochronnych w lokalu FKW w Lublinie (2–3 osoby);

– rozlewanie płynu dezynfekcyjnego do 230 mniejszych pojemników ze spryskiwaczem w lokalu FKW w Lublinie (2–3 osoby);

– pakowanie pakietów ochronnych dla żołnierzy WOT i członków ZŻNSZ, którzy będą dostarczali paczki, żeby uniknąć przypadkowego zarażenia kombatantów (2–3 osoby);

– pakowanie 230 paczek na placu pod Lublinem w ciągu 1 dnia (potrzeba ok. 40 osób; zapewniamy sprzęt ochronny, pakowanie odbędzie się  w okolicach 2–4 czerwca 2020 r.).

Całość prac musi być wykonana wcześnie, tak aby pakiety ochronne i paczki stały min. 3 doby w magazynie niedotykane, zanim zostaną dostarczone kombatantom.

Zgłoszenia do pomocy przy organizacji akcji prosimy kierować na nasz adres mailowy: fundacja.fkw@gmail.com lub telefonicznie: 691-018-871.

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Partnerami są: Związek Żołnierzy NARODOWE SIŁY ZBROJNE, Fundacja Amor Patriae, Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ, Wojska Obrony Terytorialnej, 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Środowisko Lubelskie, Legia Akademicka, Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

Zadanie jest finansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.