Wykład o idei i działalności ZŻNSZ oraz pokaz filmu w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzowie

Aktualności

1 czerwca 2018 r. delegacja Okręgu Szczecin ZŻNSZ udała się na wykład i pokaz filmu do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Gorzowie. Tematem wykładu była idea i działalność Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Wizyta w szkole była możliwa dzięki zaproszeniu od Pani Joanny Golec, nauczycielki historii. Dzięki uprzejmości kol. Katarzyny Ślusarz i Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci grupie kilkudziesięciu uczniów klas gimnazjalnych został wyświetlony film dokumentalny „Tarzan – ułan z Zawichostu”.
Wcześniej przedstawiciele Okręgu Szczecin ZŻNSZ: Grzegorz Kozak Prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ oraz Agata Wieczorek Sekretarz Okręgu i Tomasz Dorosz członek Okręgu Szczecin ZŻNSZ wygłosili krótkie prelekcje na temat Związku Żołnierzy Narodowych Sił i idei organizacji. Młodzież mogła również wysłuchać kilka słów nt. Tomasza Wójcika, bohatera przedstawionego uczniom filmu.
Żywo zainteresowana młodzież szkolna oraz nauczyciele mogli nie tylko obejrzeć produkcję o żołnierzu NSZ, ale także obejrzeć ryngraf noszony przez partyzantów oraz przeczytać ulotki o Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów biorą udział również w Ogólnopolskim Konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, a zaproszenie do szkoły przedstawicieli ZŻNSZ świadczy o patriotycznym wychowaniu młodzieży.

Warto podkreślić, że młodzież była po apelu szkolnym przy upalnej pogodzie z okazji Dnia Dziecka, co nie wpłynęło na wysoką frekwencję na prelekcji i pokazie filmu.