Z DZIEJÓW NSZ i BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ: pogrom bandy komunistycznej pod Rząbcem 8 września 1944 r.

Filmy

Leszek Żebrowski przybliża kolejną historię z dziejów NSZ i Brygady Świętokrzyskiej. Wyjaśnia, iż to nie były „walki bratobójcze”, to nie było zwalczanie „partyzantki komunistycznej”. Tu o tym, czym była sowiecka partyzantka, jaki był jej cel i działalność. Skąd się wzięli Sowieci w tym miejscu i w tym czasie? Dlaczego 67 członków Waffen-SS i Ostlegionen zostało rozstrzelanych? Trzeba to wyjaśniać stale, cierpliwie i wielokrotnie – podkreśla.