Widloch Wiesław Augustyn ps. „Kropka”

Życiorysy

Wiesław Augustyn Widloch ps. „Kropka” (1927-2012) – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Wiesław Widloch urodził się w Pruszkowie 1 marca 1927 r., pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych i narodowych. Podczas okupacji niemieckiej w Warszawie brał udział w „małej dywersji” i akcjach propagandowych. Poszukując kontaktów do organizacji niepodległościowych trafił do NSZ przez swego korepetytora Andrzeja Lufta (który później został księdzem). Przybrał sobie pseudonim: „Kropka”. W czerwcu 1944 r. został skierowany do oddziałów partyzanckich NSZ na Kielecczyźnie. W Mirogonowicach (w majątku państwa Reklewskich) trafił do formującego się 204 pp NSZ. Otrzymał przydział do 4 kompanii  w II Batalionie tego pułku.

Po formalnym utworzeniu Brygady Świętokrzyskiej (11 sierpnia 1944 r.) został przeniesiony do 202 pp, do kompanii por. „Boppa” w Batalionie mjr. „Rusina”, z którym od tej pory był związany do końca szlaku bojowego. Brał udział we wszystkich walkach i potyczkach aż do wyjścia Brygady z Kielecczyzny. W styczniu 1945 r. został ranny w ramię podczas walk z Niemcami pod Pogwizdowem, ale Brygady nie opuścił.  6 maja 1945 r. brał udział w wyzwoleniu niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Holiszowie na terenie Czech.

Po powrocie do kraju, tak jak wszyscy żołnierze NSZ, był obywatelem drugiej kategorii. Dopiero w 1952 r. ukończył Technikum Budowlane we Wrocławiu a w latach 60-tych mógł uzyskać specjalistyczne uprawnienia architektoniczne i konstrukcyjno-inżynierskie oraz z zakresu instalacji i urządzeń sanitarnych. Po 1989 r. był aktywnym działaczem stowarzyszeń kombatanckich, grupujących żołnierzy NSZ, uczestniczył także nieformalnym kole b. żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej w Warszawie.

Był człowiekiem o mocnym charakterze, ale pogodnym, cierpliwym, zawsze pełen ciepłego, przyjaznego humoru. Do końca interesował się sprawami Polski. Śledził prasę i publikacje narodowe, żył najnowszą historią Polski. Pozostawał w stałym kontakcie z towarzyszami broni. Pozostawił po sobie bardzo ciekawe wspomnienia z okresu walk w Brygadzie Świętokrzyskiej: „Inną drogą. Narodowe Siły Zbrojne.” (Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Warszawa 1991).

W dniu 18 grudnia 2012 zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Msza św. żałobna została odprawiona 28 grudnia (piątek) o godz. 13.40 w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie. Wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy przy V Bramie – kwatera 116.