Zmarł kpt. Bolesław Chmielowiec ps. „Komar”

Aktualności Życiorysy

W dniu 17 października 2020 r. w Tarnobrzegu na wieczną wartę odszedł kpt. Bolesław Chmielowiec ps. „Komar”. Miał 100 lat. Urodził się 28 czerwca 1920 r. w Radomyślu nad Sanem.

Przed wybuchem II wojny światowej był członkiem Sodalicji Mariańskiej, a we wrześniu 1939 r. Straży Obywatelskiej w Radomyślu. W 1940 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej. W 1943 r. dołączył do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonego przez kpt. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy”, który wszedł w skład 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej NSZ. W grudniu 1944 r. siłą został wcielony do Marynarki Wojennej Ludowego Wojska Polskiego. Od maja 1945 do kwietnia 1947 r. walczył w oddziale Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonym przez por. Stanisława Młynarskiego ps. „Orzeł”. Został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1950 r., był więziony i torturowany.

Kpt. Bolesław Chmielowiec był wieloletnim działaczem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz autorem rewelacyjnej publikacji wspomnieniowej pt. „Wspomnienia straconych (?) dni” (rok wydania 2002).

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem „Pro Patria”, Orderem Zwycięstwa i Męczeństwa, Medalem Pamiątkowym 70-lecia NSZ, Medalem Pamiątkowym 75-lecia NSZ.

Kpt. Bolesław Chmielowiec pozostanie w naszej pamięci jako bezkompromisowy antykomunista i szlachetny, prawy człowiek.
Cześć Jego Pamięci!