Zmarł por. Henryk Atemborski ps. „Pancerny” (1928–2021)

Aktualności Życiorysy

W nocy 29/30 grudnia 2021 roku, w wieku 93 lat, zmarł por. Henryk Władysław Atemborski ps. „Pancerny”, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

Urodził się 10 kwietnia 1928 roku w Warszawie. We wrześniu 1939 roku, w czasie oblężenia Warszawy, był członkiem służb pomocniczych. W sierpniu 1944 roku wstąpił w szeregi Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Służył jako strzelec w kompanii szkolnej pod pseudonimem „Pancerny”. Po wojnie został aresztowany, a później torturowany i prześladowany przez komunistów. Był przewodnikiem i instruktorem krajoznawstwa PTTK. Założył oddział PTTK WSK Mielec i później kontynuował tę działalność w Nowej Sarzynie.  Od 1980 roku działał aktywnie jako członek Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 1981 roku. Od 1991 roku członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W dniach 5.05.2002–22.04.2003 roku, mając wtedy ponad 70 lat, odbył samotną rowerową podróż dookoła Europy. Plonem tej wyprawy jest książka „Rowerem dookoła Europy”, którą napisał i wydał po powrocie. Za rozsławianie imienia Nowej Sarzyny na drogach całej Europy w czasie samotnej wyprawy rowerowej Rada Miejska w dniu 4 czerwca 2003 roku nadała Henrykowi Atemborskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Cały czas aktywny społecznie był organizatorem i uczestnikiem setek spotkań z młodzieżą. Jako działacz PTTK organizował imprezy o tematyce patriotycznej i turystycznej. Do 90. roku życia jeździł motocyklem po Polsce.

Za swoje zasługi został odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Pro Bono Poloniae, Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939–1945, Medalem Pro Patria, Krzyżem Więźnia Politycznego, Orderem Przelanej Krwi za Ojczyznę, Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa, Medalem Pamiątkowym 70-lecia NSZ, Medalem Pamiątkowym 75-lecia NSZ, Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.