Zmarł Witold Stypułkowski ps. „Bystry”

Aktualności Życiorysy

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Witolda Stypułkowskiego ps. „Bystry”, członka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wieloletniego prezesa Okręgu Białystok. Miał 90 lat.

Pogrzebowa msza św. za Witolda Stypułkowskiego ps. „Bystry” odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 12.30 w Złotorii k. Tykocina.

Ojciec Witolda Stypułkowskiego został zesłany na Syberię. Na terenie Związku Sowieckiego wstąpił do powstającej Armii Polskiej na Wschodzie. Wszedł w skład 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Poległ w walkach pod Monte Cassino.

W lutym 1945 r. Witold Stypułkowski został zwerbowany przez Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus” i wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Miał wówczas 15 lat, przyjął pseudonim „Bystry”. Działalność w tej formacji niepodległościowej prowadził do sierpnia 1948 r. Został aresztowany przez komunistyczny aparat represji w 1952 r. i wyrokiem sądu wojskowego skazany na karę 15 lat więzienia.

Witold Stypułkowski ps. „Bystry” był wieloletnim członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Przez długi okres pełnił funkcję prezesa Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Białystok. Był głównym inicjatorem ufundowania sztandaru ZŻNSZ Okręgu Białystok. Wspólnie z kolegami z organizacji upamiętnił 16 żołnierzy z 3. Wileńskiej Brygady NZW poległych w bitwie pod Orłowem. Na miejscu bitwy ufundowano pomnik, a w kościele w Orłowie tablicę pamiątkową. Oddolne działanie zmotywowało lokalne władze i IPN do pochówku poległych w bitwie żołnierzy NZW na cmentarzu w Orłowie i do wykonania pięknego lapidarium.

Witold Stypułkowski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem Prezydenta RP z 22 października 2019 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego pamięci!