Żołnierz NSZ Zbigniew Blinowski awansowany na stopień Kapitana!

Aktualności

21 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie miało miejsce odznaczenie porucznika Zbigniewa Blinowskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej.

Na początku uroczystości odbyła się krótka prezentacja życia Zbigniewa Blinowskiego. Pan Porucznik został mianowany na stopień Kapitana oraz odznaczony Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Gratulacje!

Pan Kapitan Zbigniew Michał Blinowski urodzony 23 maja 1926 r.,  należał do NSZ od stycznia 1943 do kwietnia 1944 roku, następnie do połowy stycznia 1945 roku przybywał w szeregach AK.W Narodowych Siłach Zbrojnych należał do oddziału (NN) „Ścibora”, pchor. Mariana Kaczmarskiego „Dymszy”, natomiast do oddziału „Kruka” w Armii Krajowej. Uczestniczył w akcji na samochody żandarmerii pod Drygulcem wiosną 1943 roku oraz w akcji na warsztaty rusznikarskie w Ożarowie w sierpniu 1944 r.

W 2005 otrzymał Dyplom uznania za wybitny wkład w umacnianie polskiego patriotyzmu i polskich tradycji narodowych oraz kultywowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu najchlubniejszych kart naszej polskiej historii i jej bohaterów narodowych, podpisany przez Przewodniczącego Światowej Federacji Polskich Kombatantów płk w st. sp Antoniego Hedę „Szarego”. Z dniem 2 października 2006 został awansowany z ppor. na porucznika przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej.

W styczniu 2008 roku Pan Kapitan uczestniczył w Sesji Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. na której przedstawił argumenty przy wyborze nazwy „Ronda Narodowych Sił Zbrojnych”. Rondo NSZ w Ostrowcu Św. jest jednym z pierwszych rond w Polsce, które nosi tę nazwę.

Przez swoją działalność konspiracyjną, przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych był wielokrotnie szykanowany, miał problemy ze znalezieniem pracy, dewastowano mu dom.

Pan Kapitan wystąpił w filmie Tarzan – ułan z Zawichostu, gdzie okazał się być niezwykle cennym świadkiem.

Bez wątpienia jest to bohater, żołnierz wierny tradycji i zasadom moralnym Narodowych Sił Zbrojnych. Dla niego aż do dnia dzisiejszego NSZ to całe życie, duma i honor.Od kilku lat Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci wspiera Pana Kapitana i to staraniem Ostrowieckich Patriotów nadane zostało odznaczenie.

Odznaczenie odbyło się w asyście przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Aktu mianowania dokonał zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk Bogdan Kołkowski.

W imieniu Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci Kapitan Zbigniew Blinowski odebrał pamiątkowy ryngraf Narodowych Sił Zbrojnych.

Cześć i Chwała Bohaterom!