Akademia Cyfrowa

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych realizuje program „Akademia Kompetencji Cyfrowych” dla seniorów 60+. Szkolenie jest organizowane z myślą o kombatantach NSZ i innych kombatantach Polskiego Państwa Podziemnego oraz dzieciach kombatantów i innych osobach w wieku 60+.

Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Projekt przyczynia się bezpośrednio do podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów i kształtowania postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym.

Dzięki nabyciu kompetencji cyfrowych seniorzy będą mieli możliwość zwiększenia aktywności w wielu sferach życia: komunikacji i utrzymania relacji, zwiększeniu aktywności społecznej, zdrowia i opieki, rozwoju i wypoczynku, aktywności konsumenckiej i aktywności obywatelskiej. Projekt przyczynia się do włączenia społecznego seniorów.

Kontakt: tel.: 534 460 964

e-mail: zgzznsz@gmail.com

Tematyka szkolenia

• System operacyjny MS Windows

• Ustawienia i obsługa smartfona

• Bezpieczne korzystanie z internetu

• Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny

• Podłączanie i obsługa drukarki

• Załatwianie spraw przez internet

• Poczta elektroniczna

• Komunikatory internetowe

• Zdalny dostęp do komputera

• Planowanie podróży przez internet

• Bezpieczna bankowość elektroniczna

• Używanie pendrive i płyt CD

• Rozrywka i życie społeczne w internecie

• Ochrona danych osobowych na komputerze i smartfonie

• Ochrona przed manipulacją w internecie


Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych logo


Zadanie „Akademia Kompetencji Cyfrowych” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.