Wrześniowa wiktoria NSZ − Bitwa pod Rząbcem

Jedną z pamiętnych wrześniowych dat w dziejach Narodowych Sił Zbrojnych z pewnością pozostanie 8 września 1944 r. W tym dniu pod Rząbcem stoczona została bitwa pomiędzy oddziałami NSZ a komunistyczną Armią Ludową. 12-osobowy patrol Brygady Świętokrzyskiej NSZ pod dowództwem ppor. Franciszka Bajcera ps. „Sanowski” został pojmany przez oddział AL wspierany przez sowiecką partyzantkę. Oddziały AL […]

czytaj dalej

Dyskryminacja Związku Żołnierzy NSZ przez Urząd Marszałkowski w Kielcach

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 listopada 2014 doszło do skandalicznego zachowania urzędników podległych marszałkowi Adamowi Jarubasowi, wywodzącemu się z PSL.Przedstawiciel Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych został wyrzucony z posiedzenia Rady Kombatantów, na którym miał być rozpatrywany wniosek Związku Żołnierzy NSZ o przyjęcie przedstawiciela ZŻNSZ w skład Rady (punkt 7 porządku obrad Rady).

czytaj dalej

Postsowieckie pismo szkaluje dobre imię Bohatera narodowego Polaków rotmistrza Witolda Pileckiego

Postsowieckie pismo „Polityka” szkaluje dobre imię Bohatera narodowego Polaków – rotmistrza Witolda Pileckiego. W numerze 20/2013 z 14.05.2013 r. postsowiecka „Polityka” zamieściła oszczerczy i nikczemny artykuł Andrzeja Romanowskiego o Bohaterze narodowym Polaków i jednocześnie światowym symbolu walki przeciw totalitaryzmowi.

czytaj dalej

Przeklinanie Żołnierzy Wyklętych

Dyrektor powstającego Muzeum II Wojny Światowej Paweł Machcewicz kontynuuje linię propagandy komunistycznej.W wywiadzie dla GW opublikowanym 29.03.2012 na jej portalu internetowym Paweł Machcewicz opowiedział się za dzieleniem żołnierzy Wojska Polskiego, walczących o niepodległość Polski w czasie ostatniej wojny, na lepszych i gorszych. Według niego „niedopuszczalne” jest stawianie żołnierzy dwóch ściśle współpracujących ze sobą formacji NSZ i AK „na jednej płaszczyźnie”.

czytaj dalej