W dniu czerwca 2020 roku odbyła się XXVI pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Po raz kolejny spotkaliśmy się w Kałkowie Godowie by pomodlić się w intencjach żołnierzy NSZ w Sanktuarium i znajdującej się nieopodal pierwszej kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych. Przyjechali przedstawiciele prawie wszystkich okręgów z całej Polski, z pocztami sztandarowymi oraz kombatant NSZ, mjr Bogdan Eubich ps. "Matros". Nie zawiedli również sympatycy i zaprzyjaźnione organizacje.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Pielgrzymce NSZ do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2020 r.

Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 12:00, wcześniej zapraszamy na spotkanie z Kombatantami w Auli Jana Pawła II.

Organizatorem pielgrzymki jest Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tradycję corocznych pielgrzymek do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej zapoczątkowali weterani NSZ i ich rodziny. Co roku w pielgrzymkach uczestniczy coraz liczniejsze grono ludzi odwołujących się do ideałów i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych - podziemnego Wojska Polskiego, z którego każdy Polak ma prawo być dumny.

Karol Wołek – Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego oraz Fundacji Amor Patriae.

Tomasz Legut: Chciałbym, żeby to wybrzmiało już na wstępie: czym różni się Fundacja im. Kazimierza Wielkiego od Stowarzyszenia?

Karol Wołek: Najpierw zostało założone Stowarzyszenie, natomiast jeśli chodzi o sprawy administracyjne – w Fundacji procedury są o wiele prostsze. Stowarzyszenie otrzymuje również 1% podatku – wiążą się z tym dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, stąd też te dwie instytucje rozdzielamy. Rozdzielamy łatwość organizacji różnego typu inicjatyw poświęconych podziemiu niepodległościowemu i uzyskiwanie 1% podatku – tak nam jest wygodniej.

Tomasz Legut: Ale chyba można uznać, że jest to jedno ciało?

Karol Wołek: Jest to jedno środowisko… Dwa podmioty, ale jedno środowisko.

Tomasz Legut: A decydują względy formalne…

Karol Wołek: Tak, tylko względy formalne. Chodzi o to, żeby skutecznie, z jak najmniejszymi obowiązkami biurokratycznymi się spotykając, realizować inicjatywy potrzebne ludziom.

Dziś w dniu 4.06.2020 przygotowaliśmy paczki, dla Kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  na terenie całej Polski. Paczki są wyrazem naszego wsparcia i pamięci dla środowiska kombatanckiego, walczącego o niepodległą Polskę. Wsparcie dla Kombatantów jest szczególnie potrzebne w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce.

 

Trwają prace nad opracowaniem i udostępnieniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład archiwum Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Archiwum zawiera unikalne dokumenty osób walczących podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i wielu innych formacji niepodległościowych.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, kombatanci i ich rodziny posiadają niepublikowane dotąd i częściowo niearchiwizowane dokumenty dotyczące historii tej formacji Polskiego Państwa Podziemnego.

Informujemy, iż uroczyste podsumowanie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” i zgrupowanie laureatów odbędzie się w dniach 27-28 września 2020 roku w Lublinie.

 

 Gala podsumowującą IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku. Wszelkie informacje, w tym plan zgrupowania, zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu: www.konkurswykleci.pl.

 

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego wydała publikację prof. Piotra Hofmańskiego pt. „Wywiadowca Związku Jaszczurczego. Wspomnienie o Bernardzie Hofmańskim”. Autor opisał losy swojego Ojca, który w młodości był wywiadowcą Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy.

 

Bernard Hofmański działał na Kujawach, został aresztowany i uwięziony przez Niemców w więzieniu Alt Moabit w Berlinie, a następnie skazany na karę śmierci przez władze III Rzeszy za usiłowanie oderwania ziem III Rzeszy (Wielkopolski, Śląska i Pomorza) i przyłączenie ich do państwa polskiego. W więzieniu Alt Moabit na spacerniaku spotkał twórcę najlepszego wywiadu antyniemieckiego czasu II wojny światowej Wywiadu „Zachód” Związku Jaszczurczego, którym był Stanisław Joute ps. „Stach Zachodni”.

W dniach 7-8 marca 2020 roku w Lublinie odbędzie się I Turniej piłkarski „Twardzi jak stal” ku czci Żołnierzy Wyklętych.

Rozgrywki odbędą się na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny, ul. Niecała 1 w Lublinie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się do udziału w Turnieju. Wydarzenie na facebooku.

Turniej piłkarski „Twardzi jak stal” jest formą uczczenia w atrakcyjnej formie dla młodzieży i osób dorosłych święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadającego na dzień 1 marca. Turniej ma na celu krzewienie postaw patriotycznych, obywatelskich i demokratycznych, przywracanie utraconej tożsamości oraz promocji historii województwa lubelskiego.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego wydała II wydanie broszury edukacyjnej pt. „Żołnierze Wyklęci. Polskie podziemie narodowe 1944-1963”. Publikacja powstała ze względu na zapotrzebowanie na niewielką objętościowo, w stosunku do poruszanej tematyki, publikację , która w sposób przystępny dla każdego odbiorcy i uporządkowany pod względem przyczynowo-skutkowy opisuje najnowszą historię Polski z lat 1926-1963, układając w jedną całość najważniejsze informacje o polskim podziemiu niepodległościowym, które do tej pory były porozrzucane w licznych monografiach. 

Redaktorem naczelnym jest Prezes Fundacji Karol Wołek. Zespół redakcyjny tworzą: dr Rafał Drabik (IPN Lublin), dr Rafał Sierchuła (IPN Poznań), Mariusz Warachim, Leszek Żebrowski.

Publikację można zakupić pod tym linkiem.

 

Ruszyła kolejna edycja zbiórki publicznej na rzecz Kombatantów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz ich rodzin. Zbiórkę współorganizuje Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Zachęcamy do udziału w zbiórce na rzecz kombatantów, którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkują tereny Lubelszczyzny.

 
To już kolejna edycja wieloletniej akcji charytatywnej, która polega na gromadzeniu produktów o długim terminie ważności oraz artykułów chemicznych. Lista produktów, które powinny znaleźć się w paczkach: kawa mielona lub ekspresowa, herbata, kakao, olej, makaron, cukier, mąka, ryż, kasza, owoce i warzywa w puszkach, ciastka, czekolada, chemia gospodarcza i NAJWAŻNIEJSZE: KARTKA ŚWIĄTECZNA Z ŻYCZENIAMI.