kalendarium NSZ 23 X

Kalendarium 23 października

kalendarium październik

Kalendarium: 23 października

1898

W Wilnie pod zaborem rosyjskim urodził się ppłk Kazimierz Falewicz, oficer Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski.

1943

Z rozkazu dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutschery w publicznej egzekucji na Wale Miedzeszyńskim zostało rozstrzelanych 20 warszawiaków przywiezionych z Pawiaka.

1943

W ruinach getta Niemcy rozstrzelali 300 warszawiaków przywiezionych z Pragi.

1945

Pod Jedwabnem, powiat łomżyński, wspólna zasadzka oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” i ppor. Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp” na grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

1947

Oddział ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z XVI Okręgu kryptonim „Orzeł” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego rozbił posterunek MO w Jednorożcu, powiat przasnyski.