ppłk. Janusz Kamocki ps. „Mamut”

Zmarł ppłk Janusz Kamocki ps. „Mamut”

Aktualności

22 października 2021 roku w wieku 94 lat odszedł na wieczną wartę ppłk Janusz Kamocki ps. „Mamut” – żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Urodził się 2 sierpnia 1927 roku w Warszawie. Od listopada 1942 był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej (pod konspiracyjnym pseudonimem „Orcio”), a po jej scaleniu z Armią Krajową, od lutego 1943 członkiem AK (pod pseudonimem „Mamut”). Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (pod pseudonimem „Eders”). W szkołach sandomierskich organizował konspiracyjną organizację młodzieżową, działając pod pseudonimem „001”. Studiował etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskał stopień naukowy doktora. Od 1947 roku był inwigilowany przez komunistyczne organy bezpieczeństwa. Więziony w latach 1962–1963 za działalność i tworzenie odrębnych od władz komunistycznych organizacji harcerskich. Wieloletni działacz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości przy Prezydencie RP.

Odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyżem Wolności i Solidarności, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Medalem Pro Memoria, Medalem Pro Patria, Medalem Pro Bono Poloniae.