Lista poległych żołnierzy NSZ we Włoszczowskiem

Gdy znajdziemy się na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie, rzucają się w oczy liczne groby partyzanckie. W dwóch długich alejach można ich naliczyć kilkadziesiąt. Na wszystkich widnieją napisy: „polegli z rąk hitlerowskich”. Przy nazwiskach powtarzają się daty: wrzesień 1939 r., 9 VIII 1943 r., 30-31 X 1943 r. (krwawa niedziela) itd.
Pośród tych licznych mogił są i groby żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a wśród nich – pomordowanych przez żandarmerię niemiecką 9 sierpnia 1943 roku.

czytaj dalej