Okręgi ZŻNSZ

Okręgi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych


Okręg ZŻNSZ Białystok

Prezes Mieczysław Korzeniewski
504 892 214
NSZ Białystok


Okręg ZŻNSZ Dolnośląski

Prezes Karol Wilk
693 263 266
NSZ Dolny Śląsk


Okręg ZŻNSZ Lubelski

Prezes Wojciech Rowiński
510 252 105
NSZ Lublin


Okręg ZŻNSZ Łomża

Prezes Krzysztof Pecura
514 997 767
Strona na facebooku


Okręg ZŻNSZ Małopolski

Prezes Stanisław Dobrowolski
506 781 761
NSZ Małopolska


Okręg ZŻNSZ Mazowiecki

Prezes Lesław Gierczuk
601 511 584
NSZ Mazowsze
NSZ Mazowsze


Okręg ZŻNSZ Pomorski

Prezes Adam Paszyński
601 600 915
NSZ Pomorze


Okręg ZŻNSZ Szczecin

Prezes Grzegorz Kozak
603 706 205
NSZ Szczecin


Okręg ZŻNSZ Śląsk Cieszyński

Prezes Bogdan Ścibut
502 499 280
Strona na facebooku


Okręg ZŻNSZ Wielkopolska

Prezes Alicja Siałkowska
517 517 034
NSZ Wielkopolska


Okręg ZŻNSZ Warmińsko-Mazurski

Prezes Janusz Niewiarowski
661 680 664
NSZ Warmińsko-Mazurski