Okręgi ZŻNSZ

Okręgi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych


Okręg ZŻNSZ Białystok

Prezes Mieczysław Korzeniewski
504 892 214
NSZ Białystok


Okręg ZŻNSZ Dolny Śląsk

Prezes Karol Wilk
693 263 266
NSZ Dolny Śląsk


Okręg ZŻNSZ Lubelski

Prezes Wojciech Rowiński
510 252 105
NSZ Lublin


Okręg ZŻNSZ Łomża

Prezes por. Antoni Jankowski
781 487 494
512 319 088
Strona na facebooku


Okręg ZŻNSZ MałopolskiNSZ Małopolska


Okręg ZŻNSZ Mazowsze

Prezes Lesław Gierczuk
601 511 584
NSZ Mazowsze


Okręg ZŻNSZ Pomorski

Prezes Adam Paszyński
601 600 915
NSZ Pomorze


Okręg ZŻNSZ Szczecin

Prezes Grzegorz Kozak
603 706 205
NSZ Szczecin


Okręg ZŻNSZ Śląsk Cieszyński

Prezes Bogdan Ścibut
502 499 280
Strona na facebooku


Okręg ZŻNSZ Wielkopolska

Prezes Bartosz Tomczak
508 257 970
NSZ Wielkopolska


Okręg ZŻNSZ Warmińsko-Mazurski

Prezes Janusz Niewiarowski
661 680 664
NSZ Warmińsko-Mazurski