Okręgi ZŻNSZ

Okręgi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych


Okręg ZŻNSZ Białystok

Prezes Mieczysław Korzeniewski
504 892 214
NSZ Białystok


Okręg ZŻNSZ Dolnośląski

Prezes Karol Wilk
693 263 266
NSZ Dolny Śląsk


Okręg ZŻNSZ Lubelski

Prezes Antoni
536 908 908
NSZ Lublin

 • Koło Potok-Stany
  • Przewodniczący Koła Piotr Ślusarz
  • 506 527 173

Okręg ZŻNSZ Łomża

Prezes Dariusz Syrnicki
514 997 767
Strona na facebooku


Okręg ZŻNSZ Małopolski

Prezes Izabela Strojek
737 490 417
NSZ Małopolska


Okręg ZŻNSZ Mazowiecki

Prezes Lesław Gierczuk
601 511 584
NSZ Mazowsze
NSZ Mazowsze


Okręg ZŻNSZ Pomorski

Prezes Jacek Gierwatowski
607 488 220
NSZ Pomorze


Okręg ZŻNSZ Szczecin

Prezes Grzegorz Kozak
szczecin[at]nsz.com.pl
603 706 205
NSZ Szczecin

 • Koło Lubuskie Strona na facebooku 
  • Przewodniczący Koła Mateusz Płusa
  • 724 899 182
  • mplusa91@gmail.com

Okręg ZŻNSZ Śląsk Cieszyński

Prezes Ireneusz Pająk
517 450 039
Strona na facebooku


Okręg ZŻNSZ Wielkopolska

Prezes Alicja Siałkowska
517 517 034
NSZ Wielkopolska


Okręg ZŻNSZ Warmińsko-Mazurski

Prezes Janusz Niewiarowski
661 680 664
NSZ Warmińsko-Mazurski