Władze naczelne

Władze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Prezydium Zarządu Głównego

zarzadglowny@nsz.com.pl

Prezes Karol Wołek prezes@nsz.com.pl 691 018 871
Wiceprezes Lesław Gierczuk
Wiceprezes Mariusz Charubin
Sekretarz Izabela Strojek sekretarz@nsz.com.pl
Skarbnik Aleksandra Bierzyńska
Członek Rafał Korzeniewski
Członek Ireneusz Pająk
Członek Alicja Siałkowska
Członek Dariusz Syrnicki

Wydziały Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ

Redakcja strony nsz.com.pl redakcja@nsz.com.pl
I Wydział Sekcja Sportowo-Obronna sso@nsz.com.pl
III Wydział Medialny media@nsz.com.pl
IV Wydział ds. Kombatantów kombatanci@nsz.com.pl


Rada Naczelna

radanaczelna@nsz.com.pl

 • Grzegorz Kozak – przewodniczący
 • płk Antoni Olbromski ps. „Tolek” – wiceprzewodniczący
 • Łukasz Suchanowski – sekretarz
 • kpt. Leszek Zabłocki ps. „Jola”
 • ppor. Edward Ciupak ps. „Mały”
 • Leopold Dmochowski ps. „Sęk”
 • Mieczysław Korzeniewski
 • Bogdan Ścibut

Główna Komisja Rewizyjna

komisjarewizyjna@nsz.com.pl

 • Beata Wolska
 • Rafał Prost
 • Damian Kowalewski

Główny Sąd Koleżeński

sadkolezenski@nsz.com.pl

 • Krzysztof Pecura – przewodniczący
 • Stanisław Dobrowolski – wiceprzewodniczący
 • Janusz Niewiarowski – sekretarz
 • Janusz Rybiński
 • Zbigniew Łukaszewski

Rada Historyczna przy Związku Żołnierzy NSZ

 • dr Rafał Drabik
 • Michał Gruszczyński
 • dr hab. Krzysztof Kaczmarski
 • dr Rafał Sierchuła
 • Leszek Żebrowski