Władze naczelne

Władze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Prezydium Zarządu Głównego

zarzadglowny@nsz.com.pl

Prezes Karol Wołek prezes@nsz.com.pl 691 018 871
Wiceprezes Bartosz Tomczak wielkopolska@nsz.com.pl
Wiceprezes, Rzecznik Alicja Siałkowska rzecznik@nsz.com.pl
Sekretarz Izabela Strojek sekretarz@nsz.com.pl
Skarbnik Wojciech Rowiński skarbnik@nsz.com.pl
Członek Ireneusz Pająk

Wydziały Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ

Redakcja strony nsz.com.pl redakcja@nsz.com.pl
I Wydział Sekcja Sportowo-Obronna sso@nsz.com.pl
III Wydział Medialny media@nsz.com.pl
IV Wydział ds. Kombatantów kombatanci@nsz.com.pl


Rada Naczelna

radanaczelna@nsz.com.pl

 • Grzegorz Kozak – Przewodniczący
 • kpt. Mieczysław Cybulski „Ostry” (NSZ) – Wiceprzewodniczący
 • Bogdan Ścibut – Sekretarz
 • kpt. Leszek Zabłocki „Jola” (ZJ)
 • mjr Maria Kowalewska „Myszka” (NSZ)
 • Leopold Dmochowski „Sęk” (NZW)
 • Mieczysław Korzeniewski

Główna Komisja Rewizyjna

komisjarewizyjna@nsz.com.pl

 • Lesław Gierczuk – Przewodniczący
 • Paulina Drozda – Wiceprzewodnicząca
 • Agata Wieczorek – Sekretarz

Główny Sąd Koleżeński

sadkolezenski@nsz.com.pl

 • Mariusz Charubin – Przewodniczący
 • Beata Wolska – Wiceprzewodnicząca
 • Witold Pogorzelski

Rada Historyczna przy Związku Żołnierzy NSZ

 • dr Rafał Drabik
 • Michał Gruszczyński
 • dr hab. Krzysztof Kaczmarski
 • dr Rafał Sierchuła
 • Leszek Żebrowski