80. rocznica powstania NSZ w Kurzętniku

Aktualności

W dniu 20 września 2022 roku w Kurzętniku, w województwie warmińsko-mazurskim, uczczono 80. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły. Jej hasło przewodnie brzmiało „Z Hiobów w Konrady”. Zapoczątkowała ją debata pomiędzy Leszkiem Żebrowskim, autorytetem i badaczem historii Narodowych Sił Zbrojnych, a prof. Janem Żarynem z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Debatę otworzyli Piotr Piątek Wójt Gminy Kurzętnik i Karol Sacewicz Naczelnik  Delegatury IPN w Olsztynie. Była ona poświęcona okolicznościom historycznym i uwarunkowaniom, które spowodowały powstanie Narodowych Sił Zbrojnych. Walka prowadzona przez Narodowe Siły Zbrojne z Niemcami i komunistami była potraktowana jako temat poboczny. Więcej dowiedzieliśmy się o planach zajęcia Ziem Zachodnich i o strukturze organizacyjnej.

Moderatorami dyskusji byli Jolanta Paplińska dyrektor szkoły i Michał Ostapiuk historyk IPN Białystok. Debata była prowadzona w bocznej sali, z udziałem nielicznej publiczności, i prezentowana na żywo na telebimach uczniom szkoły zgromadzonym w sali gimnastycznej. Po zakończeniu debaty jej uczestnicy przemieścili się  do sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęły się wystąpienia poświęcone NSZ.

Głos zabrali zaproszeni goście, m.in.:  Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki , Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Wójt Gminy Kurzętnik Piotr Piątek, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego Michał Wołłejko i historyk dr Wojciech Muszyński. W imieniu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych głos zabrała Alicja Siałkowska członek Zarządu Głównego. Opowiedziała zebranym o działaniach Związku, o opiece nad weteranami, o Sekcji Szkoleniowo-Obronnej, o wydawnictwach i Konkursie o Żołnierzach Wyklętych. Podkreśliła również, że Narodowe Siły Zbrojne nigdy nie zostały rozwiązane, a żołnierze zwolnieni z przysięgi i dlatego nadal są żołnierzami. Opowiedziała również o mjr Marii Kowalewskiej ps. „Myszka” z Samodzielnego Batalionu NSZ im. Brygadiera Mączyńskiego, która odwiedzała szkołę w Kurzętniku i była bardzo lubiana przez uczniów. Na telebimie pojawiły się zdjęcia mjr „Myszki” ze spotkań z młodzieżą.

Dyrektor szkoły i wójt gminy Kurzętnik wręczyli podziękowania osobom, które najbardziej zasłużyły się przy organizacji konferencji. Po akademii zebrani mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą NSZ zaprezentowaną przez dr hab. Karola Sacewicza, a  przygotowaną przez Delegaturę IPN w Olsztynie oraz zapoznać się z tzw. „kośćmi pamięci” zawierającymi cykl słuchowisk radiowych opracowanych  przez Polskie Radio Olsztyn, a merytorycznie przez historyków IPN. Są one dostępne na stronie Polskiego Radia Olsztyn.

Po debacie i części oficjalnej zebranym gościom zaprezentowano, przygotowane przez uczniów, piękne widowisko o  Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ. Na zakończenie Norbert „Smoła” Smoliński wraz z Michałem Ostapiukiem przeprowadzili bardzo ciekawy konkurs historyczny z nagrodami dla młodzieży. Norbert Smoliński ma dobry kontakt z młodzieżą i jego koncert przerodził się w manifestację patriotyczną.