Mjr Marian Kozłowski ps. „Lech”.

Zaproszenie na uroczystości 34. rocznicy śmierci mjr. Mariana Kozłowskiego

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 22 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w kościele św. Jakuba Apostoła przy ul. Mehoffera 4 na warszawskim Tarchominie zostanie odprawiona msza święta w 34. rocznicę śmierci mjr. Mariana Kozłowskiego ps. „Lech”.

Marian Kozłowski (1915‒1986) ps. „Lech”, „Przemysław”, „Dąbrowa”, „Opoka” – działacz Stronnictwa Narodowego w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej (NOW-AK), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW).

W 1939 r. ukończył studia w Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Po wybuchu wojny rozpoczął działalność konspiracyjną na terenie Wileńszczyzny, gdzie tworzył organizację „Szczerbiec”. W 1942 r. wstąpił do NOW-AK, działał na Białostocczyźnie . Od jesieni 1943 r. służył w Narodowych Siłach Zbrojnych. Był jednym z dowódców oddziałów Akcji Specjalnej (AS) NSZ na terenie powiatu łomżyńskiego. Od 1944 r. pełnił funkcję Oficera Organizacyjnego i Wyszkolenia Komendy Okręgu NSZ kryptonim XIII „Kaliny”. W starciach z oddziałami niemieckimi został dwukrotnie ciężko ranny. Przez dwa miesiące (kwiecień i maj) 1945 r. był komendantem NSZ powiatu Ostrołęka kryptonim „XIII-10”. W lipcu 1945 r. przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i jesienią 1945 r. otrzymał nominację na komendanta Obszaru I Warszawskiego – Okręg II Olsztyn. Od października 1945 r. pełnił funkcję komendanta Okręgu Olsztyn NZW o kryptonimie „Bałtyk”. W kwietniu 1947 r wydał podległym mu żołnierzom rozkaz ujawnienia się, sam złożył deklarację o ujawnieniu w dniu 22 marca 1947 r. w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi.

Po mszy św. spotkamy się przy grobie mjr. Mariana Kozłowskiego na cmentarzu tarchomińskim, przy ul. Mehoffera (wejście od ul. Majolikowej).

Zaproszenie na 34. rocznicę śmierci mjra Kozłowskiego