Kalendarium 25 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 25 czerwca

1945

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie odrzucił postanowienia jałtańskie sankcjonujące powołanie w Polsce marionetkowego rządu zależnego od Związku Sowieckiego.

1945

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie wydał dekret o amnestii. Dotyczyła przestępstw rozpatrywanych przez sądy wojskowe i morskie popełnionych przed 29.06.1945 roku.

1948

Operacja komunistycznej grupy operacyjnej Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (około 1500 ludzi) przeciw bazie Komendy Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego chor. Józefa Kozłowskiego ps. „Las”. Po wielu godzinach walki komuniści zdobyli bunkry leśne między wsiami Gleba i Kierzek, powiat ostrołęcki. Poległo 4 żołnierzy NZW. Ujęto 9  żołnierzy NZW, w tym rannego komendanta chor. „Lasa”. Komuniści zdobyli magazyny broni i archiwum Okręgu XVI.

1951

W krakowskim więzieniu Montelupich komuniści zamordowali por. Józefa Mikę ps. „Wrzos”, „Leszek”, „Szarotka”, żołnierza Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, podkomendnego kpt. Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa” i dowódcę oddziału zbrojnego, powstałego z rozbitego oddziału kpt. „Salwy”.