kalendarium NSZ 2 XII

Kalendarium 2 grudnia

Kalendarium: 2 grudnia 1915 W Częstochowie urodziła się kpt. Halina Jabłońska-Ter Oganian ps. „Barbara”, „Danuta”, „96”, działaczka Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, oficer Armii Krajowej i 2. Korpusu Polskiego, zastępca dowódcy Wojskowej Służby Kobiet AK, powstaniec warszawski. 1942 Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych płk Ignacy Oziewicz ps. „Czesław” wystosował list z […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 1 XII

Kalendarium 1 grudnia

Kalendarium: 1 grudnia 1943 W ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali 30 więźniów Pawiaka. Wśród zamordowanych był Witold Grott ps. „Adam” (konspiracyjne nazwisko Antoni Roman Górka), działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski, współtwórca Organizacji Ziem Zachodnich „Ojczyzna” i wicedyrektor departamentu skarbu w Delegaturze Rządu na Kraj (aresztowany przypadkowo 22.11.1943 r.). 1945 W okolicach Milówki, powiat […]

czytaj dalej

Kalendarium 30 listopada

Kalendarium: 30 listopada 1913 W Jabłonce k. Sanoka, w byłym województwie lwowskim, urodził się kpt. Romuald Adam Rajs ps. „Bury”, podoficer Wojska Polskiego, oficer Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowódca 3. Brygady Wileńskiej NZW. 1914 W Wólce Ratajskiej, powiat janowski, urodził się Józef Kłyś ps. „Rejonowy”, „Woźniak”, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojska Polskiego, Gwardii […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 10 XII

Kalendarium 29 listopada

Kalendarium: 29 listopada 1944 W Lasocinie, powiat kielecki, z okazji rocznicy wybuchu powstania listopadowego (1830) odbyła się uroczysta defilada oddziałów Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych przed delegacją Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej i Komendy Głównej NSZ. Na przegląd wojsk przybyli m.in.: gen. Zygmunt Broniewski ps. „Bogucki”, mjr. Tadeusz Iłłakowicz ps. „Zawisza”, kpt. Otmar Wawrzkowicz ps. „Oleś” […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 28 XI

Kalendarium 28 listopada

Kalendarium: 28 listopada 1944 Z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych do Armii Krajowej odszedł ppor. Stanisław Grabda ps. „Bem” wraz ze swoim oddziałem. 1945 Do Samodzielnego Batalionu Operacyjnego Narodowych Sił Zbrojnych „Zuch” pod dowództwem kpt. Antoniego Żubryda ps. „Zuch”, „Orłowski” dołączył oddział ppor. Stanisława Kossakowskiego ps. „Ułan”, „Mściciel”.  1947 Pod Nasielskiem, powiat nowodworski, oddział st. […]

czytaj dalej

Kalendarium 27 listopada

Kalendarium: 27 listopada 1942 W nocy 27/28 listopada Niemcy rozpoczęli akcję przesiedleńczą i pacyfikacje na Zamojszczyźnie w powiatach Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski i Zamość. W okresie od listopada 1942 do sierpnia 1943 roku wysiedlono około 110 000 Polaków z 279 wiosek. 1944 Żołnierze z 2. Batalionu 2o2. Pułku Piechoty Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych pod […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 26 XI

Kalendarium 26 listopada

Kalendarium: 26 listopada 1947 W walce z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa poległ Czesław Rudziński ps. „Michał”, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z Komendy Powiatu „Mściciel”. 1948 We Wrocławiu zginął, prawdopodobnie wyskakując przez okno po aresztowaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, sierż. Jan Dymek ps. „Tyniecki”, żołnierz w oddziałach kpt. Władysława Kołacińskiego ps. „Żbik” i Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 25 XI

Kalendarium 25 listopada

Kalendarium: 25 listopada 1946 W nocy 25/26 listopada oddziały Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem ppor. Stanisława Łaneckiego ps. „Przelotny” oraz oddział st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” z XVI Okręgu  Narodowego Zjednoczenia Wojskowego opanowały Pułtusk i rozbiły miejscowe więzienie. Uwolniono 65 więźniów politycznych. Zginęło 2 żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym ciężko ranny w akcji […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 24 XI

Kalendarium 24 listopada

Kalendarium: 24 listopada 1939 Za niedostarczenie kontyngentu żywnościowego Niemcy aresztowali ks. Władysława Stańczaka z parafii w Depłutyczach, powiat chełmski, późniejszego kapelana w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych. Cztery miesiące był więziony na Zamku Lubelskim. 1943 Z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Niemcy rozstrzelali publicznie w Warszawie, na rogu ulic […]

czytaj dalej

Kalendarium 23 listopada

Kalendarium: 23 listopada 1943 Pod kolonią Kamienna Góra, powiat kraśnicki, 1. Pułk Partyzancki Legii Nadwiślańskiej Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” urządził udaną zasadzkę na niemiecki konwój. Uwolniono kilku więźniów. 1946 Oddział ppor. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” z Okręgu XVI Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zajął siedzibę Urzędu Gminy w Szczepankowie, powiat […]

czytaj dalej