kalendarium NSZ 26 XII

Kalendarium 26 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 26 grudnia

1944

W Maciejowie Małym, powiat miechowski, odbyła się defilada oddziałów Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych przed gen. Zygmuntem Broniewskim ps. „Bogucki” Komendantem Głównym NSZ, który wraz z żoną odwiedził BŚ NSZ w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wielu żołnierzy i oficerów otrzymało awanse i wysokie odznaczenia.

1946

Podczas zabawy tanecznej w Bąkowie, powiat cieszyński, czterech żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” wygłosiło mowę do obecnych na sali ludzi, a orkiestra odegrała hymn państwowy. Żołnierze byli żegnani oklaskami.