kalendarium NSZ 31 XII

Kalendarium 31 grudnia

Kalendarium: 31 grudnia 1943 Żandarmeria niemiecka spacyfikowała Karpiówkę k. Kraśnika. W stodole Niemcy zamknęli i spalili żywcem 56 mieszkańców wsi. 1943 W Warszawie przy ulicy Towarowej, z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, Niemcy rozstrzelali publicznie ponad 40 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku. 1944 Na polecenie Józefa Stalina, […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 30 XII

Kalendarium 30 grudnia

Kalendarium: 30 grudnia 1949 W białostockim więzieniu zamordowano kpt. Romualda Adama Rajsa ps. „Bury”, podoficera Wojska Polskiego i oficera Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej oraz 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK, dowódcę 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, szefa Pogotowia Akcji Specjalnej Okręgu Białystok NZW.

czytaj dalej
kalendarium NSZ 29 XII

Kalendarium 29 grudnia

Kalendarium: 29 grudnia 1906 W Przystajni, powiat kaliski, urodził się por. Franciszek Krawczykowski ps. „Adam Adamczyk”, „Kuźma”, żołnierz i wywiadowca Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i Centrali Służby Wywiadowczej Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. 1944 W Lublinie sowieckie NKWD aresztowało por. Jana Morawca ps. „Remisz”, „Henryk”, „Tajfun”, „Rębacz” szefa działu organizacyjnego Komendy Ziem Wschodnich Narodowych Sił Zbrojnych. […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 28 XII

Kalendarium 28 grudnia

Kalendarium: 28 grudnia 1946 W Szegdach, powiat przeworski, samobójstwo popełnił kpt. Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”, dowódca oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego operującego na Rzeszowszczyźnie i południowej Lubelszczyźnie. Powodem tej decyzji była gangrena, która rozwinęła się w ręce postrzelonej przed miesiącem w potyczce z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa pod Tarnawcem, powiat leżajski. Został pochowany potajemnie w Tarnawcu k. […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 27 XII

Kalendarium 27 grudnia

Kalendarium: 27 grudnia 1922 W Łęcznej urodził się ppor. Adam Stanisław Kuchciewicz ps. „Wiktor”, „Iskra”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 1939 W odwecie za zabicie w restauracji 2 żołnierzy niemieckich w podwarszawskim Wawrze Niemcy rozstrzelali 107 osób aresztowanych w Wawrze i Aninie. Właściciela lokalu pobito i powieszono przed wejściem do restauracji.

czytaj dalej
kalendarium NSZ 26 XII

Kalendarium 26 grudnia

Kalendarium: 26 grudnia 1944 W Maciejowie Małym, powiat miechowski, odbyła się defilada oddziałów Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych przed gen. Zygmuntem Broniewskim ps. „Bogucki” Komendantem Głównym NSZ, który wraz z żoną odwiedził BŚ NSZ w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wielu żołnierzy i oficerów otrzymało awanse i wysokie odznaczenia. 1946 Podczas zabawy tanecznej w Bąkowie, powiat […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 25 XII

Kalendarium 25 grudnia

Kalendarium: 25 grudnia 1920 W Żyrardowie urodził się por. dr Jerzy Skąpski, a właściwie Jerzy Kolendo ps. „Skąpski”, oficer Brygady Świętokrzyskiej, autor Hymnu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, później wykładowca teorii muzyki na uniwersytecie w Kalifornii. 1944 Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych gen. Zygmunt Broniewski ps. „Bogucki” mianował ppłk. Antoniego Szackiego ps. „Bohun”, „Dąbrowski”, dowódcę […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 24 XII

Kalendarium 24 grudnia

Kalendarium: 24 grudnia 1944 Pod Koniecpolem k. Częstochowy zamordowano por. Władysława Pacholczyka ps. „Adam”, działacza Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych. 1944 W Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych zorganizowano uroczystą wigilię świąt Bożego Narodzenia, po której kilka batalionów żołnierzy BŚ NSZ udało się na pasterkę do kościoła […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 23 XII

Kalendarium 23 grudnia

Kalendarium: 23 grudnia 1903 W Przemyślu urodził się Włodzimierz Bilan ps. „Marian”, „Mariański”, adwokat, dziennikarz, działacz Stronnictwa Narodowego, delegat rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 1939 W Warszawie powstał Strażacki Ruch Oporu „Skała”, konspiracyjna organizacja skupiająca strażaków z terenu całej Polski. Pierwszym komendantem i współorganizatorem był płk pożarnictwa Jerzy Lgocki ps. „Jastrząb”. SRO „Skała” działała do […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 22 XII

Kalendarium 22 grudnia

Kalendarium: 22 grudnia 1944 Pod Oblęgorkiem, powiat kielecki, oddział kpt. Zygmunta Rafalskiego ps. „Sulimczyk” z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych rozbroił i wziął do niewoli drużynę żołnierzy Wehrmachtu wraz z dowódcą. Po rozbrojeniu i rozmundurowaniu zostali zwolnieni. 1945 Pod Wyrzykami, powiat łomżyński, oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem sierż. Michała Bierzyńskiego ps. […]

czytaj dalej