kalendarium NSZ 22 XII

Kalendarium 22 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 22 grudnia

1944

Pod Oblęgorkiem, powiat kielecki, oddział kpt. Zygmunta Rafalskiego ps. „Sulimczyk” z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych rozbroił i wziął do niewoli drużynę żołnierzy Wehrmachtu wraz z dowódcą. Po rozbrojeniu i rozmundurowaniu zostali zwolnieni.

1945

Pod Wyrzykami, powiat łomżyński, oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem sierż. Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp” rozbił grupę funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, która transportowała 6 więźniów. Wszyscy aresztanci zostali uwolnieni. Podczas akcji zlikwidowano 2 funkcjonariuszy UB.