kalendarium NSZ 23 XII

Kalendarium 23 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 23 grudnia

1903

W Przemyślu urodził się Włodzimierz Bilan ps. „Marian”, „Mariański”, adwokat, dziennikarz, działacz Stronnictwa Narodowego, delegat rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

1939

W Warszawie powstał Strażacki Ruch Oporu „Skała”, konspiracyjna organizacja skupiająca strażaków z terenu całej Polski. Pierwszym komendantem i współorganizatorem był płk pożarnictwa Jerzy Lgocki ps. „Jastrząb”. SRO „Skała” działała do końca 1943 roku.

1939

W Lublinie, na starym cmentarzu żydowskim przy ulicy Siennej, Niemcy rozstrzelali 12 Polaków z więzienia na Zamku.

1939

Za mostem kolejowym w Lubartowie Niemcy rozstrzelali 48 Polaków, mieszkańców lubelskich wsi: Brzeźnicy Książęcej, Kamionki, Kraczewa i Rudzienka.

1945

Oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem sierż. Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp” rozbroił posterunek MO w Jedwabnem.

1945

W Ożannie, powiat leżajski, oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem por. Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak” stoczył walkę z komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poległo 4 żołnierzy NZW.